Lovecké zkoušky

Barvářské zkoušky honičů – dne 20. srpna 2016, II. cena